Rejestracja

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału uczestnictwa następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa. Karty prosimy przesyłać na adres:

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
ul. Arciszewskiego 22B, 76-200 Słupsk
z dopiskiem „konferencja NARBAC 2020”
lub na adres e-mail: konferencja.narbac@apsl.edu.pl

Przyjęcie zgłoszenia na konferencję nastąpi po nadesłaniu karty zgłoszenia i weryfikacji przez komitet naukowy.

Koszty:

BRAK OPŁAT KONFERENCYJNYCH

Ważne terminy

  • do 31.08.2020 – przesłanie streszczeń referatów lub posterów
  • do 20.12.2020 – przesłanie artykułów do publikacji
  • do 07.09.2020 – komunikat III
  • 24.09.2020 – rozpoczęcie konferencji