Publikacje

Publikacja materiałów konferencyjnych

Abstrakty referatów i e-posterów prosimy przesyłać elektronicznie na adres: konferencja.narbac@apsl.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020r.

Książka abstraktów w postaci pliku PDF będzie do pobrania na stronie internetowej konferencji (dla osób zainteresowanych książka abstraktów
w wersji papierowej po wcześniejszym zgłoszeniu).

Materiały pokonferencyjne:

Możliwa jest publikacja artykułów w czasopismach: