Organizatorzy

Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”
Słowiński Park Narodowy
Polska Akademia Nauk
Komitet Badań Morza PAN

Komitet Naukowy:

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

dr hab. Anna Jarosiewicz, prof. AP

dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. nadzw.

dr hab. Włodzimierz Dyatlov, prof.

dr hab. Oleksandr Lukash, prof.

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski prof. AP

doc. dr Jurij Karpenko

dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP

dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP

prof. dr hab. Ivan Kirvel

mgr inż. Marek Sobocki

mgr inż. Andrzej Demczak

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: dr Piotr Perliński

Sekretarze: dr Marta Zdanowicz, mgr Magdalena Pawlik

dr hab. Monika Niska, prof. AP

dr hab. Oleksandr Lukash, prof.

dr Katarzyna Bigus

mgr Marcin Stec

mgr Hanna Danko

mgr Magdalena Jędro

Patronat Honorowy

  • Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku - dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP
  • Prezydent Miasta Słupsk - Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Sponsorzy