O konferencji

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na czwartą konferencję poświęconą problematyce wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby szeroko rozumianych obszarów granicznych.

Chcielibyśmy kontynuować cykliczne, interdyscyplinarne, międzynarodowe spotkania organizowane naprzemiennie w Polsce i na Ukrainie poświęcone konieczności ochrony zasobów środowiska naturalnego w warunkach globalnych zmian klimatycznych. Konferencja skierowana jest do różnorodnej grupy przedstawicieli nauki, pracowników zajmujących się czynną ochroną przyrody, przedstawicieli samorządów lokalnych, sektora gospodarczego oraz mieszkańców. Dyskusja w tak szerokim gronie pozwoli na ocenę dynamiki zmian ekosystemów granicznych w warunkach zmian dotyczących całej planety jak również na wymianę lokalnych doświadczeń.

Zapraszamy serdecznie
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wraz z zespołem dr Piotr Perliński

Zakres tematyczny konferencji NARBAC koncentruje się wokół szeregu zagadnień w odniesieniu do zmian klimatu:

 • przeszłe i obecne zmiany środowiskowe;
 • eutrofizacja, ekologia, różnorodność biologiczna;
 • zanieczyszczenia i stan środowiska Morza Bałtyckiego;
 • wpływ zmian globalnych na gospodarkę sektorową: leśnictwo, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane;
 • zapis przeszłej i obecnej działalności gospodarczej człowieka;
 • emisja zanieczyszczeń do wybranych komponentów środowiska;
 • polityka klimatyczna - działania redukcyjne i adaptacyjne;
 • tendencje zmian bioróżnorodności w różnych ekosystemach granicznych;
 • rozwój turystyki (geoturystyki) i rekreacji;
 • zrównoważony rozwój regionalny i lokalny z uwzględnieniem zmian klimatu;
 • funkcjonowanie obszarów chronionych w warunkach niestabilności klimatycznej.

Język konferencji:

 • język polski, angielski, ukraiński, rosyjski
 • abstrakty, slajdy prezentacji i e-postery obligatoryjnie w języku angielskim

Informacje dla Prelegentów:

 • Referat: 15 min.
 • Komunikat: 10 min.
 • E-Poster: 5 min.

Miejsce i termin konferencji:

Słupsk – on-line

Termin: 24–25 września 2020 r.