III Konferencja - 2019

W dniach 24-27 września 2019 r., tym razem w Czernihowskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Tarasa Szewczenki (Ukraina) odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa współorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku pt. „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu” (NARBAC). Na konferencję przybyli liczni goście z Białorusi, Polski i Ukrainy. Goście, którzy przybyli do Czernihowa 24 września zostali serdecznie powitani przez organizatorów, którzy wieczorem zorganizowali wycieczkę uliczkami Czernihowa.

Oficjalna część konferencji rozpoczęła 25 września. Głównym punktem programu była sesja plenarna, w której swoje referaty zaprezentowali przedstawiciele Akademii Pomorskiej i Czernihowskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenki. Tematyka głównych wystąpień związana była z klimatycznymi i antropogenicznymi zmianami w środowisku. W celu urozmaicenia pierwszego dnia konferencji organizatorzy zabrali uczestników do Muzeum historycznego im Wasylija Tarnowskiego w Czrnihowie, które jest jednym z najstarszych muzeów na Ukrainie. Ekspozycja, która rozlokowana jest w 16 salach zabytkowego pałacu z XIX w., dotyczy historii Czernihowa od czasów pierwszych osadników do współczesności, obejmuje m.in. przybory użytku codziennego, stroje, broń, piękne księgi i wiele innych. Następnie uczestnicy odwiedzili Regionalny Park Krajobrazowy Jaliwszczyna.

26 września sesje tematyczne dotyczące m.in. obszarów chronionych, zasobów biologicznych i rekreacyjnych oraz wpływu turystyki na środowisko odbyły się w siedzibie administracji Mezińskiego Narodowego Parku Przyrody. W czasie podróży do miejsca docelowego konferencji, uczestnicy zwiedzili Literackie Muzeum w Sosnowcu (Ukraina) poświęcone Pamięci Ołeksandra Dowżenki, pisarza i pioniera ukraińskiego kina. Z kolei na terenie Mezińskiego Parku Narodowego oprócz walorów krajobrazowych, uczestnicy zwiedzili neogotycki Pałac Rumiancewa-Zadunajskiego w miejscowości Vyshenky wzniesiony w II połowie XVIII w., Klasztor Mikołaja Karelskiego z XVII w., jaskinie, stuletnie dęby (w tym dąb królewski) oraz aleję jodłową z XIX w.

Ostatniego dnia konferencji, czyli 27 września, odbyła się sesja dotykająca problematyki zmian zachodzących w organizmach żywych w wyniku stresu związanego z zanieczyszczeniami środowiska. Dopełnieniem ostatniego dnia była sesja posterowa.

Konferencja przebiegła w serdecznej atmosferze obfitującej w wiele atrakcji przybliżających historię miasta i kraju. Tradycyjnie, dzięki pomocy studentów Państwowego Uniwersytu Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenki, uczestnicy mieli okazję skosztować Ukraińskich potraw i przysmaków.

Galeria