I Konferencja - 2017

W dniach 27-29 września 2017r. w Czernihowskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Tarasa Szewczenki (Ukraina) odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa współorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku pt. „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu”. Na konferencję przybyli goście z Białorusi, Polski i Ukrainy.

Oficjalna część konferencji rozpoczęła się posadzeniem drzew przez przedstawicieli Polski, Ukrainy i Białorusi symbolizujących rozpoczętą współpracę. Następnym punktem programu była sesja plenarna, w której referaty prezentowali także przedstawiciele Akademii Pomorskiej. Sesja plenarna wprowadziła uczestników konferencji w tematykę związaną z przeszłymi, obecnymi i przyszłymi zmianami klimatu.

W kolejnym dniu uczestnicy konferencji zwiedzali muzeum Mezińskiego Parku Narodowego, gdzie prezentowane były referaty tematyczne. Część pierwsza sesji dotyczyła zasobów biologicznych dotykając problematyki z zakresu sozologii, botaniki, chemii środowiskowej i żywności oraz fizjologii. Sekcja druga dotyczyła zasobów wodnych, lądowych i mineralnych poruszając problematykę z pogranicza geografii i ekologii. Po zakończeniu prezentacji, którym towarzyszyły liczne oklaski, wywiązała się dyskusja. Słuchacze chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i przemyśleniami.

Ostatniego dnia konferencji nastąpiło uroczyste podsumowanie i zamknięcie konferencji. Po zakończeniu części oficjalnej, w trakcie rozmowy z Prorektorem ds. Nauki Czernihowskiego Uniwersytetu Państwowego Dwatłowem Władimirem Aleksandrowiczem, Prorektor ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP, wyraził chęć organizacji kolejnej edycji konferencji w roku następnym w Słupsku.

Czas wolny był niezwykle urozmaicony. Ukraińscy organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele niezapomnianych atrakcji w postaci wieczornego spaceru ulicami Czernihowa, wycieczki do Mezińskiego Parku Narodowego, parku Lisohubewskiego, elektrowni wodnej na osiedlu Sednev oraz zwiedzanie zabytków Czernichowa, grodu Sewerskiego i Mezińskiego muzeum archeologicznego. Uczestnicy mogli również podziwiać piękno Czernihowskiej natury oraz zobaczyć pokłady kredy na brzegach rzeki Desna. Każda z wycieczek odbywała się z udziałem przewodnika, który szczegółowo przybliżał historię danego miejsca oraz jego walory. Dzięki pomocy studentów Państwowego Uniwersytu Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenki, każdy miał okazję spróbować tradycyjnych Ukraińskich i Czernihowskich przysmaków.

Serdecznej gościnności oraz przyjacielskiej atmosferze towarzyszyła dobra zabawa, śmiech i rozmowy.

Galeria