II Konferencja - 2018

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu” (NARBAC) współorganizowana przez Czernihowski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Tarasa Szewczenki (Ukraina) i Słowiński Park Narodowy, odbyła się w dniach 25-28 września 2018 roku w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Słowińskiego Parku Narodowego. Na konferencję przybyli liczni goście Polski, Ukrainy, Białorusi i Czech.

Pierwszego dnia konferencji organizatorzy zabrali gości na spacer ulicami Słupska. Uczestnicy mogli zobaczyć panoramę miasta z wieży widokowej Słupskiego ratusza wzniesionego na przełomie XIX i XX wieku. Kolejnym punktem wycieczki był Zamek Książąt Pomorskich wybudowany w I połowie XVI wieku w stylu neogotyckim. Wycieczka zakończyła się w klimatycznej herbaciarni mieszącej się w (przeniesionym w latach 1994-1998) Spichlerzu Richtera, zabytkowym budynku wzniesionym w II połowie XVIII wieku z muru pruskiego, który aktualnie zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich.

Oficjalna część konferencji odbyła się 26 września. Głównym punktem programu była sesja plenarna dotykająca problematyki sukcesji roślinnej i leśnej w warunkach zmieniającego się klimatu. Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz goście z Ukrainy i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (Nadleśnictwo Wałcz). Następnie odbyły się dwie sesje tematyczne dotyczące warunków środowiskowych morza Bałtyckiego i jego strefy przybrzeżnej oraz warunków hydrograficznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych rzek i jezior w tym jezior przymorskich.

W dniu 27 września w siedzibie administracji Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, odbyła się sesja dotycząca obszarów chronionych. Kolejnym punktem tego dnia była wycieczka zorganizowana przez pracowników Słowińskiego Parku Narodowego, w czasie której uczestnicy zwiedzili ruchome wydmy, zdobywając przy tym wiedzę temat historii Słowińskiego Parku Narodowego oraz rzadkich gatunków chronionych występujących na jego terenie. Następnie uczestnicy zwiedzili obiekty należące do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza (Zagroda Albrechta) w Swołowie, które stanowią przykład typowej czworobocznej zagrody zamożnego chłopa, jakie występowały m.in. na Pomorzu w XIX i XX wieku. Ponadto uczestnicy mogli skosztować tradycyjnych dań z gęsiny, bowiem Zagroda Albrechta słynie z organizowanej od lat imprezy plenerowej pt. „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina”.

Ostatniego dnia konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne dotyczące recording of the climate change in geographic environment i badań środowiskowych, turystycznych i społeczno-ekonomicznych w dobie zmian klimatycznych oraz sesja posterowa. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste podsumowanie konferencji.

Trzydniowe, międzynarodowe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Słuchacze chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i przemyśleniami.

Galeria